Ньютон (одиниця сили)

Ньютон (російське позначення: Н; міжнародне: N) — одиниця вимірювання сили у Міжнародній системі одиниць (СІ). У Міжнародній системі одиниць (СІ) ньютон став використовуватися з моменту її прийняття XI Генеральною конференцією з мір та ваг у 1960 році.

 Ньютон — похідна одиниця. Виходячи з другого закону Ньютона вона визначається як сила, що змінює за 1 секунду швидкість тіла масою 1 кг на 1 м/сек у напрямку дії сили. Таким чином, 1 Н = 1 кг·м/с2.

Ньютон

Одиниця названа на честь англійського фізика Ісаака Ньютона, який відкрив закони руху та зв'язав поняття сили, маси та прискорення. У своїх роботах, однак, Ісаак Ньютон не вводив одиницю вимірювання сили та розглядав її як абстрактне явище. Вимірювати силу у ньютонах стали через більш ніж два століття після смерті великого вченого, коли була прийнята система СІ.

Задати питання

Viber Avtoves.UA