Похибка

Похибка або ціна повірочної поділки — це умовна величина, виражена в одиницях маси та призначена для розрахунку похибки ваг. Показник визначається знаком «е». Ніякі ваги не можуть показати дійсного (істинного) значення вимірюваної ваги. Вони можуть показати значення зважування тільки з якоюсь похибкою (точністю). Чим менше похибка, тим вище точність.

Похибка (ціна повірочної поділки)

Гранично допустима похибка зважування вказується виробником ваг в супровідній технічній документації. Для ваг будь-якого типу ідеальним вважається поєднання показників дискретності та гранично допустимої похибки, які рівні між собою, тобто d=е. Показники співвідношення можна знайти на вагах в області, де вказаний заводський номер вимірювального пристрою.

Похибка (ціна повірочної поділки)

Електронні ваги можуть мати багатодіапазонний режим вимірювань, при якому весь інтервал від найменшої до найбільшої границі зважування розбивається на два або три ділянки зі своїми значеннями «d» та «e», що дозволяє збільшити точність показань.

Задати питання

Telegram Avtoves.UA Viber Avtoves.UA